Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Betere zorg voor u dankzij onderzoek & onderwijs

Medische zorg is er voor u, zodat u gezond wordt en blijft, nu en in de toekomst. Kennis vergroten is van groot belang, net zoals het overdragen van kennis. Daar willen we graag aan bijdragen.

Daarom besteden we veel aandacht aan medisch onderzoek, zorginnovatie en het (bij)scholen van onze zorgverleners in alle disciplines. We werken daarin nauw samen met de specialisten van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht, die op het gebied van onderzoek en onderwijs veel kennis en ervaring hebben, en met hogescholen. 

Zodat de persoonlijke zorg die onze zorgverleners u bieden ontzettend goed blijft én steeds beter wordt.

Bekijk de video (1:41 minuten) over het belang voor u van Julius onderwijs en onderzoek:

Wat betekent dit voor u?

We hopen dat u onderwijs en onderzoek net zo belangrijk vindt als wij, en hieraan wilt meewerken. Het belang van u als patiënt en die van de zorgverlening staan in alle gevallen voorop.

Al het patiëntgebonden onderzoek wordt bijvoorbeeld vooraf getoetst aan de geldende medisch ethische regels. En uw privacy blijft altijd gewaarborgd.

Daarnaast volgen regelmatig co-assistenten geneeskunde, huisartsen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en doktersassistentes stages in onze gezondheidscentra in het kader van hun opleiding.

Dat betekent dat u ook als patiënt het verzoek kunt krijgen om een bijdrage hieraan te leveren. Het staat u uiteraard op ieder moment vrij om al dan niet mee te doen aan onderzoek of onderwijs, als het voor u niet prettig voelt.

Julius Huisartsen Netwerk

De huisartsen van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra werken mee aan het Julius Huisartsen Netwerk vanuit het UMC Utrecht en dragen daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg.
Hieronder treft u informatie aan over het Julius Huisartsen Netwerk en wat deelname voor u als patiënt betekent. Heeft u vragen, of wilt u niet dat uw medische gegevens voor onderzoek gebruikt worden? Laat het uw huisarts weten.

Wat is het Julius Huisartsen Netwerk (JHN)?
Het JHN is onderdeel van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het UMC Utrecht. Het is een netwerk van huisartsenpraktijken in en rondom Utrecht. Uw huisarts stelt uw medische gegevens beschikbaar aan het JHN, zonder vermelding van uw persoonsgegevens. Hiermee wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan met als doel de huisartsenzorg te verbeteren. Ook speelt het JHN een rol bij het onderwijs van studenten en huisartsen in opleiding.

Welke gegevens verzamelt het JHN?
Het JHN verzamelt de medische gegevens die de huisarts in de computer zet. Bijvoorbeeld welke medicijnen de patiënten gebruiken, welke ziektes zij hebben en welke behandeling zij krijgen. De medische gegevens slaat het JHN veilig op in de eigen database.

Privacy
Het JHN beschermt de privacy van patiënten en zorgverleners. In de JHN-database staan geen namen, adressen en burgerservicenummers (BSN). Niemand kan zien bij welke patiënt de medische gegevens horen. Meer informatie over privacy leest u op de website van het UMC Utrecht: www.umcutrecht.nl/jhn-privacy.

Wat is het doel van het JHN?
Het JHN maakt wetenschappelijk onderzoek mogelijk door medische gegevens beschikbaar te stellen aan onderzoekers. Zij doen onderzoek om de zorg te verbeteren en de medische kennis uit te breiden. De resultaten van de onderzoeken worden gedeeld met de aangesloten huisartsenpraktijken waardoor de zorg verbeterd kan worden. Ook worden de resultaten nationaal en internationaal gepubliceerd zodat ook
anderen hun zorg ermee kunnen verbeteren.

Voorbeelden van onderzoeksvragen die al met deze data onderzocht zijn:
• Kunnen we een acute oorontsteking bij kleine kinderen voorspellen?
• Wat zijn risicofactoren voor het krijgen van darmkanker?
• Hoe kan het gelijktijdig gebruik van meerdere medicijnen veiliger worden?

Voor meer informatie over onderzoeken kunt u terecht op onze website: umcutrecht.nl/jhn.

Actuele ontwikkelingen en onderzoeksvragen via Julius Med-e-zine

Via onze nieuwsbrief informeren wij u over actuele ontwikkelingen en onderzoeken. En vragen wij u af en toe deel te nemen aan onze onderzoeken om de zorg voor u te verbeteren.

Wilt u ons helpen en op de hoogte blijven? Schrijft u zich dan in voor onze Julius Med-e-zine via de inschrijfmogelijkheid op de homepagina (linksonder). Ieder kwartaal ontvangt u deze digitaal in uw mail.

Lopende onderzoeksprojecten

Leidsche Rijn Gezondheidsproject
Het grootste onderzoek wat uitgevoerd wordt binnen LRJG is het Leidsche Rijn Gezondheidsproject. Het Leidsche Rijn Gezondheidsproject (LRGP) is een doorlopend onderzoek naar de gezondheid van bewoners van Leidsche Rijn. Iedere inwoner van Leidsche Rijn kan zich aanmelden om deel te nemen.

De deelnemers krijgen eerst een medische check-up, het Individueel GezondheidsProfiel (IGP). Dit profiel wordt opgeslagen in een computer. Via de huisarts wordt het profiel in de jaren daarna aangevuld met informatie over medicijngebruik, diagnoses, eventuele ziekenhuisopnames et cetera.

De gegevens in de computer kunnen vervolgens opgevraagd worden door onderzoekers. De onderzoekers kunnen de gegevens gebruiken om bijvoorbeeld:

  • de gezondheidszorg in Leidsche Rijn te evalueren;
  • te kijken of een controlesysteem voor longziekten helpt;
  • huisartsen te helpen beoordelen of mensen met een hoge bloeddruk de best passende behandeling krijgen.

Meer informatie over LRGP kunt u hier vinden.    
    
Voorbeelden van andere lopende onderzoeken binnen LRJG

  • invoeren van een sneltest in de huisartspraktijk gericht op het aantonen van bacteriële luchtweginfecties, samen met Saltro laboratoria;
  • vroeg opsporen van risicofactoren van hart- en vaatziekten samen met Julius Centrum en NIPED (Netherlands Institute for Prevention and e-Health Development);
  • effect onderzoeken van het optreden van vitamine B12 tekort bij patiënten die behandeld worden voor suikerziekte;
  • het effect van zelfmanagement van patiënten met diabetes en COPD (longziekte);
  • afbouw antidepressiva met hulp van de praktijkondersteuner (POH) GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg).

reclamebureau anno nu ifthen.nl