Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Over Julius Gezondheidscentrum Leidsche Rijn Centrum

U bent van harte welkom in ons gezondheidscentrum Leidsche Rijn Centrum, Dublinstraat 2. Hier hebt u uw huisarts en fysiotherapeut bij u in de buurt.
Wat kunnen we precies voor u betekenen als inwoner van Leidsche Rijn Centrum? En waar streven we naar? Dat delen we graag met u.

Lees hier ook meer over in de digitale brochure van LRJG.

In de uitgebreide patiënteninformatiefolder van Julius Gezondheidscentrum Leidsche Rijn Centrum vindt u onder andere informatie over spreekuren, herhaalrecepten en het maken van afspraken. Download deze patiënteninformatiefolder hier.


Voor het gezondheidscentrum in Leidsche Rijn Centrum wordt een BREEAM-certificaat nagestreefd. BREEAM (https://www.breeam.nl/) is een veelgebruikte methodiek in Nederland om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Voor Leidsche Rijn Centrum geldt dat er per blok een certificaat wordt gehaald voor de winkels en de kantoren. Meer informatie is te vinden op de projectwebsite http://www.leidscherijncentrum.nl/breeam en op https://twitter.com/LR__Centrum

 

Missie en visie

Goede zorg die toegankelijk is voor alle bewoners van Leidsche Rijn. Daar staan wij voor als Stichting Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra. Dat doen we door uiteenlopende zorg diensten aan te bieden voor u als bewoner in uw buurt. Met onze 5 centra verspreid over Leidsche Rijn is de zorgverlener die u nodig hebt namelijk nooit ver weg.

Bovendien zijn wij een academische praktijk. Dat betekent dat we niet alleen uitstekende zorg willen bieden, maar deze willen verbeteren door wetenschappelijk onderzoek te doen en te innoveren. LRJG werkt daarin intensief samen met UMC Utrecht, St. Antoniusziekenhuis, Hogeschool Utrecht en Fontys Hogeschool Eindhoven.

Daarom zijn onze huisartsen en fysiotherapeuten actief op het gebied van onderzoek en onderwijs. Ze volgen studies, wisselen onderling kennis uit en passen de nieuwste medische inzichten toe in de dagelijkse zorg voor u. Graag delen we onze kennis met u, zodat we in gezamenlijk overleg de beste keuze kunnen maken met betrekking tot uw gezondheidsvragen.

 

Zorgaanbod

Voor de volgende zorgdiensten kunt u bij onze gezondheidscentra in Leidsche Rijn terecht:

Huisartsenzorg:

 • uw bezoek aan de huisarts;
 • alle zorg bij acute en chronische aandoeningen voor u als patiënt;
 • kleine ingrepen, zoals uitstrijkjes, het verwijderen van plekjes op de huid, plaatsen van spiraaltjes;
 • basisonderzoeken met hulp van het laboratorium in samenwerking met SALTRO.

Fysiotherapeutische zorg:

 • uw klacht vaststellen en behandelen die te maken heeft met uw houding en fysiek vrij kunnen bewegen;
 • behandelen van uw sportblessure;
 • behandelen van fysieke ontwikkelingsproblemen van uw kind;
 • revalideren als u een chronische aandoening hebt, zoals Diabetes Mellitus, COPD (longziekte) of CVRM (hart- en vaatziekte).

Zorgprogramma's:

 • In samenwerking met de zorgverzekeraars en verschillende medisch specialisten bieden we gerichte zorgprogramma's voor mensen met een chronische ziekte, zoals Diabetes Mellitus, COPD, psychische klachten of een hart- en vaatziekte.
 • Als u een chronische ziekte hebt, dan biedt leefstijlprogramma Julius Fit u praktische handvatten om bewuster en gezonder te leven.
 • Hebt u een klacht waar speciale fysiotherapie voor nodig is? Hiervoor kunt u ook bij ons terecht. Denk aan manuele therapie, psychosomatische fysiotherapie, beweegprogramma's in groepen en echo's om het exacte probleem bij spier- en schouderblessures te lokaliseren. Laat u informeren door onze specialisten van Julius Sport tijdens ons sportspreekuur.

Zorgdiensten via samenwerkingspartners:

 • verstrekken van een adviseren over geneesmiddelen en het begeleiden van het geneesmiddelgebruik via Fleir apotheken;
 • voedingsadvies van een diëtist via Diëtheek;
 • maatschappelijk werk via St. Doenja;
 • kraam- en thuiszorg via Allerzorg;
 • psychologische zorg via Indigo en individuele psychologen.

N.B. Niet alle vestigingen bieden exact dezelfde diensten. Bekijk ons overzicht met zorgverleners per locatie.

Kwaliteit en service

Graag bieden we u als bewoner van Leidsche Rijn zowel kwalitatieve als toegankelijke zorg met:

 • ruime openingstijden overdag van 8:00 tot 17:00 uur.
 • minimaal 2 keer per week een avondspreekuur. Kijk op de site van uw locatie voor de details.
 • 5 gezondheidscentra verspreid over Leidsche Rijn, zodat uw zorgverlener nooit ver weg is.
 • Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra is in bezit van het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering.
  De praktijkaccreditering van NPA gaat uit van patiëntverwachtingen en toetst aan normen, gebaseerd op de actuele huisartsenzorg.
 • fysiotherapeuten die werken in een zogenaamde Pluspraktijk. Deze praktijk voldoet aan de hoge kwaliteitseisen van haar eigen beroepsvereniging en de zorgverzekeraars, en biedt aanvullende zorgprogramma's.
 • de online gezondheidsdesk Julius Online, waar u 24/7 op kunt inloggen en waar u onder meer een afspraak kunt inplannen met uw huisarts, uw herhalingsrecept kunt bestellen, een kort consult per mail kunt ontvangen en uw labuitslagen kunt bekijken.
 • onderzoeken: met uw deelname aan een onderzoek helpt u ons, uzelf en buurtbewoners met het tijdig opsporen en voorkomen van ernstige ziekten, kwalen en psychologische problemen.

Jaarlijks patiëntentevredenheidsonderzoek
Jaarlijks laat LRJG een patiëntentevredenheidsonderzoek uitvoeren door onafhankelijk onderzoeksbureau Argo BV, een onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen. Dit onderzoek maakt deel uit van het kwaliteitsverbetertraject ‘Door Cliënten Bekeken’.

Julius Gezondheidscentrum Leidsche Rijn Centrum is in november 2015 geopend en gaat daarom in de onderzoeksronde van eind 2016 mee. De resultaten kunt u dan op deze webpagina vinden.

Praktijkreglement

Praktijk reglement voor patiënten en bezoekers van de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra:

 • Binnen de Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra behandelen wij elkaar met respect. Deze basisregel geldt voor iedereen binnen de gezondheidscentra. Hierdoor willen wij een veilige en prettige werksfeer waarborgen. Er wordt niet gediscrimineerd en iedereen heeft recht op gelijke behandeling met respect voor afkomst, geloof, geslacht en uiterlijk. Geweld, agressie en (seksuele) intimidatie, zowel verbaal, non-verbaal als fysiek, wordt niet geaccepteerd.
 • Wapens en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.
 • Diefstal of vernieling van eigendommen van zowel LRJG, medewerkers van LRJG als van patiënten van LRJG is verboden.
 • In verband met geluidsoverlast vragen wij u niet te telefoneren met uw mobiele telefoon binnen de gezondheidscentra.  
 • Het maken van foto’s, film- of geluidsopnamen is niet toegestaan tenzij u hier vooraf uitdrukkelijk toestemming voor heeft gekregen.
 • Binnen de gezondheidscentra is roken en het gebruik van alcohol of andere drugs niet toegestaan. 
 • Heeft u een hulphond ? Dan mag u die meenemen naar binnen. In alle andere gevallen vragen wij u uw huisdier thuis of buiten te laten.

Binnen de gezondheidscentra zijn tevens de volgende aanvullende regels van kracht:

 • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak zodat ook de patiënt na u op tijd geholpen kan worden.  
 • Als u een (telefonische) afspraak wilt annuleren dient u dit ruim van tevoren te doen. Dit is 24 uur van te voren bij de huisarts/assistente of praktijkverpleegkundig specialist. Voor een (telefonische) afspraak bij de Praktijkondersteuner (POH) dient u dit 48 uur van te voren door te geven. Dan kunnen wij de plek opvullen voor een andere patiënt die zorg nodig heeft. Wanneer (telefonische) afspraken niet worden nagekomen zonder afmelding zijn wij genoodzaakt dit in rekening te brengen volgens de daarvoor geldende landelijke richtlijnen van de LHV. 
 • Spoedgevallen gaan voor. Hierdoor kan het zijn dat u langer moet wachten. Wij vragen daarvoor uw  begrip.
 • Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Deze legitimatieplicht geldt voor iedereen, ongeacht leeftijd. U kunt zich identificeren met een Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. 
 • In verband met de geldende privacy wetgeving, geven wij geen informatie of uitslagen aan derden. Ook niet aan partners, werkgevers of ouders van kinderen ouder dan 16 jaar. Hierdoor is de privacy van u en uw familieleden gewaarborgd.

Tot slot:

De gezondheidscentra zijn niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van eigendommen van patiënten of bezoekers.

Bij overtreding van bovenstaande regels zijn wij genoodzaakt passende maatregelen te nemen. In geval van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

De cliëntenraad

De allerbeste zorg leveren. Daar staan en gaan we voor. Dat kan niet zonder de inbreng van cliënten. Daarom heeft Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra een onafhankelijke cliëntenraad die de gezamenlijke belangen van cliënten behartigt.

Meer informatie
https://www.lrjg.nl/leidsche-rijn-julius-gezondheidscentra/clientenraad/

Contact met de cliëntenraad
Vragen, ideeën of opmerkingen? Mail dan naar clientenraad@lrjg.nl. Goed om te weten: de raad behandelt geen individuele klachten.

reclamebureau anno nu ifthen.nl