Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra

Inschrijven

Abonneer u gratis op Julius Med-e-zine

Ontvang 1x per kwartaal tips, inzichten en nieuws.

Schrijf u in via de homepage.

Schrijf u nu in!

Hebt u behoefte aan goede zorg bij u in de buurt? Schrijf u dan nu in bij ons gezondheidscentrum door uw gegevens in te vullen. De gegevens van een gezinslid vult u apart in.
Voor de volledigheid van uw registratie willen wij u vragen om bij het eerste bezoek aan de praktijk uw legitimatiebewijs te laten zien aan de balie.

Vul a.u.b. alle rood gearceerde velden in.
Inschrijving verstuurd!
U kunt nu een ander persoon uit uw huishouden inschrijven.

Persoonsgegevens

Bent u al eens eerder ingeschreven geweest bij LRJG?
Is er een gezinslid/huisgenoot eerder ingeschreven bij LRJG?Adresgegevens


Gegevens vorige huisarts

Uw vorige huisarts is verplicht om uw dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Door bovenstaande gegevens in te vullen is het LRJG in staat uw dossier op te vragen. Hiervoor hoeft u geen specifieke toestemming te geven.
Let op! Onze zorg kan en mag pas aanvangen als we uw medisch dossier hebben ontvangen. Tot die tijd kan u bij uw oude huisarts terecht.
U kan dit proces versnellen door alvast zelf uw oude huisarts te bellen dat uw dossier opgevraagd gaat worden.

Gegevens van de huidige Apotheek


Sommige Apotheken hebben meerdere vestigingen, zoals de FLEIR Apotheek. Om uw medicatie naar de juiste locatie te sturen is het fijn als u aangeeft op welk adres uw apotheek is gevestigd.

Verzekeringsgegevens


Contactpersoon in geval van nood


Inschrijfdatum

Met ingang van de volgende datum wil ik ingeschreven worden bij het LRJG:
(deze datum mag niet in het verleden liggen)
Schrijf u in met een datum dat u daadwerkelijk op het opgegeven adres woont. Bij nieuwbouw verzoeken wij u vriendelijk om niet al tijdens de bouw zich bij ons in te schrijven.

Tevredenheidsenquête


Belangrijke gegevens / Opmerkingen


Tot slot

Landelijk Schakel Punt (LSP)

Goede, veilige en snelle zorg – dat willen we allemaal als we het nodig hebben. Of we nu chronisch ziek zijn, of na een ongelukje op de huisartsenpost komen. Die goede, veilige en snelle zorg begint met informatie. Informatie over onze gezondheid op dat moment. Want dat kunnen niet alle zorgaanbieders weten. Gelukkig kunnen zij belangrijke gegevens over onze gezondheid delen met elkaar via het Landelijk Schakelpunt. Maar alleen als het nodig is. En alleen als u daar toestemming voor hebt gegeven.

Op Volgjezorg kunt u uw toestemming regelen voor de uitwisseling van uw medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Voor uw huisarts en voor uw apotheken. Zodat zij andere zorgaanbieders kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan u.
Op Volgjezorg kunt u ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt. Welke soorten gegevens zijn er met uw toestemming gedeeld? Door welke zorgaanbieder(s) zijn ze bekeken? En wanneer? Zo weet u altijd wat er met uw medische gegevens gebeurt.

Bekijk dit filmpje voor een korte, duidelijke uitleg: https://youtu.be/T8_fGigKxZ0

Gebruik deze link om het LRJG toestemming te geven om uw gegevens met andere zorgverleners te kunnen delen.
Als u bent ingelogd gaat u naar toestemmingen, +zorgaanbieder en dan kunt u bij naam ‘Julius’ en plaats ‘De Meern’ invullen en zoeken. U kunt dan ons gezondheidscentrum selecteren.

Julius Huisartsen Netwerk

De huisartsen van LRJG werken mee aan het Julius Huisartsen Netwerk van de Universiteit Utrecht en draagt daarmee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Hieronder treft u informatie aan over het Julius Huisartsen Netwerk en wat deelname voor u als patiënt betekent. Wilt u liever niet dat uw gegevens gepseudonimiseerd worden gebruikt? Geef dit aan bij uw huisarts.

Wat is het Julius Huisartsen Netwerk (JHN)?
Het JHN is een netwerk van huisartsen die aangesloten zijn bij de afdeling huisartsgeneeskunde van het Julius Centrum UMC Utrecht. Zo’n 300 huisartsen uit 90 praktijken stellen hun gegevens gepseudonimiseerd ter beschikking voor wetenschappelijk onderzoek. Het JHN verzamelt deze gegevens, bewaart ze en maakt ze geschikt om onderzoek mee te doen. De huisartsen van het JHN werken mee aan onderzoek en onderwijs van studenten en huisartsen in opleiding. Uw huisarts is lid van dit netwerk en verstrekt gepseudonimiseerd gegevens aan de JHN database.

Wat is het doel van het JHN?
Het doel van het JHN is een zo compleet mogelijke database te krijgen waarmee goed wetenschappelijk onderzoek gedaan kan worden. Met dit onderzoek kan de medische kennis uitgebreid worden, en de zorg verbeterd worden. Dit zijn verbeteringen die in de huisartsenpraktijk toegepast kunnen worden. Uw huisarts wordt op de hoogte gehouden van de resultaten van het onderzoek.

Welke gegevens verzamelt het JHN?
Het JHN verzamelt gegevens die uw huisarts in de computer vastlegt. Het zijn gegevens over diagnosen, medicijngebruik, laboratoriumgegevens en welke behandelingen ingezet zijn.

Privacy
Het JHN besteedt veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. In de JHN database staan geen identificerende gegevens zoals naam, adres of burgerservicenummer (BSN). Uw gegevens worden door het JHN vertrouwelijk behandeld volgens de wet AVG. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Het JHN heeft dit uitgebreid op de website beschreven.

Online Portaal—MGN

Wij bieden de mogelijkheid om gebruik te maken van een online portaal om korte niet spoedeisende vragen aan uw zorgverlener te stellen, herhaalmedicatie aan te vragen, uw afspraken te beheren en laboratorium uitslagen te bekijken.

Dit portaal kan pas geactiveerd worden als uw identiteit is gecontroleerd. Kom dus zo snel mogelijk met de ingevulde medische vragenlijst die u in de bevestingingsmail straks ontvangt & een geldig identiteitsbewijs langs bij de balie van ons gezondheidscentrum en dan krijgt u toestemming om in te loggen bij het portaal.

Als u in het portaal kan inloggen kan u ook gebruik maken van de MedGemak app op uw smartphone, hier kan u gemakkelijk en snel onder andere een korte vraag aan uw zorgverlener stellen, heeft u een medicatieoverzicht en de mogelijkheid om medicatie te herhalen en kan u een inneemwekker instellen voor uw voorgeschreven medicatie.


Afronden

U staat op het punt om uw inschrijving af te ronden. Als u op de knop “Inschrijving verzenden” drukt wordt uw aanvraag verstuurd en ontvangt u een bevestigingsmail met daarin de door u ingevulde informatie.
Tevens vind u een aantal bijlages in deze mail welke aanvullende informatie geven maar ook informatie van u vragen zoals de medische vragenlijst.

Uw inschrijving is pas volledig nadat:

  • Wij van u de ingevulde medische vragenlijst hebben ontvangen
  • U een geldig legitimatiebewijs heeft getoond aan de balie
  • Nadat wij het medisch dossier van uw evt. vorige huisarts hebben ontvangen

Vanaf dat moment kunt u afspraken bij ons maken en gebruik maken van onze online diensten via het portaal Mijngezondheid.net.

Let op! Iedere persoon in uw huishouden boven de 16 jaar moet deze gegevens zelfstandig invullen en persoonlijk aan de balie komen voor identificatie. Bij de identificatie zal ook nagevraagd worden of de inschrijving door de persoon zelf is ingevuld.


Een ander persoon uit dit huishouden wil zich ook inschrijven


> Inschrijving verzenden
reclamebureau anno nu ifthen.nl